Rocket League

Rocket League
Rocket League Championship ще включва нов регион през 2019

Регион Южна Америка ще бъде добавен към Rocket League Championship през 2019-та.