Ново проучване доказа, че няма връзка между насилието в игрите и агресията при тийнейджърите

В The Royal Society бе публикувано проучване, в което се установи, че няма връзка между играенето на игри с насилие и агресивното поведение на подрастващите.