Survivor Pass: Vikendi

Vikendi Survivor Pass ще струва 10 долара и ще ви даде достъп до премиум наградите.

PUBG PC 1.0 Актуализация #24

Зимата дойде! В Актуализация #24 имаме нови оръжия, превозни средства и 6х6 карта.