Новите функции на Gmail

Вече можем да настройваме определен час, когато съобщението ни да бъде изпратено. 

Tags